Formació DIMA Training®

DIMA Training® és la marca formativa de DISPUTE MANAGEMENT, SL, experts en mediació, arbitratge i negociació empresarial. La formació DIMA Training® es desenvolupa en un doble entorn. Por un cantó la plataforma de formació online Moodle i per un altre, una Plataforma de Vídeo pròpia per a la visualització dels Jocs de Simulació (Role Plays). Els Jocs de Simulació i altres exercicis del procés de Mediació s’analitzen detalladament mitjançant les visualitzacions assistides pels tutors. Aquests estan coordinats entre sí i acompanyen i guien al participant en totes les activitats. Durant els cursos es realitzen sessions presencials voluntàries per a ampliar i afiançar els coneixemets adquirids.

CURSOS DE MEDIACIÓ EMPRESARIAL

La formació DIMA Training® està destinada a persones interessades a formar-se en mediació en l’àmbit empresarial, mediadors/es en actiu que desitgen actualitzar, completar i entrenar les seves habilitats mediadores, així com aquelles que en el seu dia a dia s’enfronten a conflictes empresarials i busquen una manera més eficient de resoldre’ls. Els nostres cursos proporcionen als seus participants els coneixements teòrics i pràctics necessaris per a poder afrontar amb seguretat i solvència qualsevol negociació o procés de mediació. Els cursos els impartim en col·laboració amb l’Ilustre Colegio de Abogados de Madrid-MediaICAM i la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona – Consolat de Mar.

FORMACIÓ A MIDA

A més oferim formació a mida en l’àmbit de la negociació i la resolució de conflictes per a empreses i oferim entrenament d’advocats en el seu paper d’assessors de part en una mediació. Pot obtenir més informació enviant un correu electrònic a mercedes@mercedestarrazon.com

ACTUALMENT: DISSENYANT NOVES MODALITATS FORMATIVES PER AL NOU CURS.